Auditoria Financera

Mitiga riscos i millora la qualitat de la informació financera

Auditoria Financera

Serveis d’auditoria que doten de valor la teva empresa, més enllà de la revisió de comptes

L’auditoria és un procés essencial per garantir la integritat i transparència financera de les empreses. A través d’una revisió dels comptes anuals i operacions financeres, els nostres serveis d’auditoria ajuden a identificar i mitigar riscos, assegurar el compliment de les normatives locals i internacionals, i proporcionar una visió clara i precisa de la situació econòmica de l’empresa. Això no només enforteix la confiança dels inversors i stakeholders, sinó que també millora la presa de decisions estratègiques, contribuint al creixement sostenible i l’estabilitat financera a llarg termini.

Des de CCT Advisors, comptem amb l’experiència i el know-how necessaris per oferir un servei de qualitat als nostres clients, sempre assegurant els estàndards marcats per la legislació vigent a Andorra.

Els Nostres Serveis d'Auditoria Financera Integral

Auditoria de Comptes Anuals

Revisem detalladament els teus comptes per assegurar la seva exactitud i conformitat amb les normatives.

Informes de Procediments Acordats

Transparència a la teva mida. Elaborem informes detallats seguint procediments específics acordats amb el client.

Informes de revisió de processos comptables

Proposem millores per als sistemes de control intern, polítiques comptables, gestió de riscos, i més.

Revisions
limitades

Apliquem procediments de verificació d’estats financers per respondre a les necessitats del client, d’acord amb la normativa vigent.

Due Diligence Financera

Oferim una avaluació completa dels estats financers de l’empresa per a fusions, adquisicions o altres operacions corporatives

Consultoria Financera Estratègica

Assessorem en la planificació financera a llarg termini, ajudant a establir estratègies que maximitzin el creixement i l'estabilitat financera.

T’ajudem a garantir la transparència i la integritat dels teus estats financers

Experiència Contrastada

Comptem amb anys d'experiència en el sector, garantint un servei d'auditoria precís i fiable.

Equip Expert i Qualificat

El nostre equip està format per professionals altament qualificats que utilitzen les millors pràctiques del sector.

Adaptació a Normatives

Ens assegurem que tots els nostres serveis compleixin amb les normatives locals i internacionals vigents.

Enfocament Personalitzat

Oferim solucions adaptades a les necessitats específiques de cada client, proporcionant un servei personalitzat i efectiu.

Treballem amb tu per garantir la transparència i solidesa financera de la teva empresa.