Sobre nosaltres

Visió

El nostre objectiu és proporcionar una major qualitat de la informació i agilitat en la gestió financera, convertint-nos en un soci estratègic pels nostres clients

Missió

Volem aportar valor als nostres clients mitjançant informació financera rellevant per recolzar-los en la presa de decisiones.

Què fem?

Per què escollir-nos?

Més del 90% de les start-ups desapareixen al cumplir el seu quart any, i el 62% dels emprenedors autònoms que posen en marxa un projecte fracassen als cinc anys. La principal causa de fallida de totes aquestes empreses es deu a una mala presa de decisions, que sol estar precedida d’un desconeixement de la causa dels problemes.

A CCT Advisors, volem ajudar a les empreses a tenir la informació financera correctament analitzada per una presa de decisions òptima i àgil, així com donar suport a totes les implementacions necessàries per un millor funcionament del negoci.

Elaboració de Balanç de Situació, Compte de Pèrdues i Guanys i Flux de Caixa de manera periòdica (mensual, trimestral, semestral, etc.) per aconseguir un major control de la situació financera.

Il·lustrar la informació comptable d’una manera analítica per aconseguir un millor enteniment del contingut dels Estats Financers.

Elaboració de previsions de tresoreria plasmant diferents escenaris per tenir visibilitat dels principals impactes, identificant la caixa excedent i la compromesa.

Estudi de les principals partides que composen el capital circulant (comptes a cobrar, existències, comptes a pagar o similars) i anàlisi de la gestió dels mateixos per una millor optimització i visibilitat de la situació financera de la companyia.

Identificació i calendarització de les vies de financiació de l’empresa, així com l’estudi del cost de les mateixes i la potencial optimització dels recursos financers.

Creació i modelització del Pla de Negoci conjuntament amb el client tenint en compte diferents contextos (rondes d’inversió, cerca de financiació, gestió interna del negoci, etc.)

Estudi i solucions ad hoc de l’estructura organitzativa de l’empresa, del control intern i dels processos operatius concrets.

Valors

Allò que ens fa únics

Fer-ho fàcil

La nostra feina està enfocada a fer la gestió i planificació financera fàcil d’entendre, sense complicacions innecessàries, per una presa de decisions àgil, segura i sense “mals de cap”

Persones primer

Les persones són l’actiu principal de les empreses. A la nostra cultura hi ha implícit el fet de guanyar-nos la confiança i gratitud de les persones que hi ha a les empreses

Honestedat i lleialtat

Treballem amb la màxima honestedat i lleialtat de cara al client. Abordem tots els problemes i tractem aquells aspectes més delicats amb la màxima diligència possible

Millora contínua

Millora contínua en totes les tasques, enfocant-nos en entendre al màxim el negoci del client i poder donar el millor servei possible

L'èxit financer no ha de ser un repte.
Estem aquí per facilitar-lo.