Serveis

Quins serveis oferim?

CFO as a Service

Donem suport al departament financer de les empreses com a CFO as a Service:

- Informes de seguiment periòdic amb principals desviacions, ratis i KPI's financers i de negoci
- Elaboració del Pressupost i Pla de Negoci conjuntament amb la Direcció
- Reunions periòdiques per analitzar el rendiment i els reptes de l'empresa
- Control de caixa mitjançant l'elaboració d'una previsió de tresoreria i anàlisi exhaustiu del Working Capital
- Preparació i col·laboració en Boards d'Inversors

Com aportem valor?

Amb la nostra experiència en l'àmbit dels serveis professionals, realitzem un acompanyament estratègic i de negoci des de la vessant financera de la companyia. La nostra estructura permet oferir flexibilitat i adaptabilitat en funció de les necessitats de cada client.

Beneficis

· Reflex clar i al dia de la situació financera de l'empresa
· Anticipació de situacions de tensió de tresoreria
· Optimització de marges i processos
· Identificació de necessitats de finançament a curt i llarg termini
· Figura clau de confiança en l'àmbit financer

Corporate Finance

Assessorem als nostres clients oferint un servei integral en operacions corporatives tals com la captació de capital i la compraventa de participacions, entre d'altres.

- Anàlisi de mercat i de negoci
- Valoració d'empreses i d'actius
- Coordinació integral del procés i dels agents que hi participen
- Suport i confecció de la documentació comercial (management presentation, investor deck, etc.)
- Cerca de potencials compradors, inversors i/o fonts de finançament
- Recolzament en la negociació dels diferents acords i contractes entorn a l'operació

Com aportem valor?

A través de la nostra experiència en l'àmbit de les operacions corporatives recolzem i acompanyem al client en les diferents fases de l'operació, convertint-nos en una figura de confiança

Beneficis

· Coordinació de tots els agents, perquè la Direcció es pugui centrar en els aspectes més rellevants de l'operació
· Preparació d'informació financera útil i de qualitat per la seva presentació a potencials inversors
· Accés a xarxa d'inversors
· Seguiment exhaustiu de les inversions realitzades, amb tot el coneixement adquirit en la pròpia operació de compraventa