Cas d’Èxit CCT: Implementació de Holded com a ERP a StartUp en creixement

Este caso de éxito explora cómo CCT ayudó a una startup en pleno crecimiento en la implementación de Holded como su sistema de contabilidad (ERP), mejorando considerablemente su gestión financiera y operativa.

Client

Startup innovadora en creixement.

Reptes

Necesidad de una gestión financiera y operativa integrada y en tiempo real.

Objectiu

Necessitat duna gestió financera i operativa integrada i en temps real.

Estratègia d'Implementació 360 º:

Enfocament CCT:

  • Integració Completa: Connexió de Holded amb plataformes existents (plataformes de pagament, Shopify, etc.) per a una operativitat sense fissures.
  • Visibilitat en Temps Real: Configuració de Holded per oferir una visió en viu de la informació financera, permetent un seguiment instantani de les finances.
  • Creació de comptabilitat analítica: Customització de la comptabilitat en funció de les necessitats plantejades pel client per obtenir la informació financera necessària per al negoci.
  • Reportings Diaris: Establiment de reports automàtics dins Holded per facilitar l’anàlisi de KPIs i la presa de decisions estratègiques.
  • Anàlisi de Marges per Línia de Negoci: Utilització de les capacitats analítiques de Holded per entendre els marges i la rendibilitat per línia de negoci.
  • Gestió de Tresoreria: Millora de la visibilitat de les entrades i sortides de caixa, crucial per a la planificació financera i la presa de decisions.

Resultats Immediats:

  • Millora a la Presa de Decisions: La direcció ara té accés a informació financera detallada i en temps real, permetent decisions més informades i estratègiques.
  • Eficiència Operativa: La integració de plataformes paral·leles amb Holded ha simplificat processos i ha millorat l’eficiència operativa.
  • Visibilitat Financera Millorada: Amb reportings periòdics i anàlisi de marges, la startup té una comprensió clara de la salut financera i àrees de millora.
  • Optimització de la Gestió de Tresoreria: La visibilitat millorada de les entrades i sortides de caixa ha enfortit la planificació financera i la sostenibilitat a llarg termini.

Impacte

La col·laboració amb CCT i la implementació de Holded han col·locat la startup en una posició privilegiada per al creixement i l’expansió, assegurant una base sòlida per a la gestió financera i operativa.