Cas d’èxit CCT: Reforçant el departament financer d’una Startup destacada

Explora com l’equip de CCT va col·laborar estretament amb una startup destacada per optimitzar el seu departament financer i preparar el terreny per a una ronda d’inversió d’èxit.

Client

Startup destacada del sector

Facturació

€20 milions

Objetivo

Optimitzar el departament financer i assistir en una pròxima ronda d'inversió.

Desafiament Identificats

El nostre enfocament:

Pas 1:

Formació Personalitzada: Formació accelerada en el sistema ERP per aprofitar al màxim les seves funcionalitats.

Pas 2:

Automatització Intel·ligent: Implementació de processos automàtics que faciliten el control i la gestió diària.

Pas 3:

Establiment d’un Procés Mensual de Tancament Comptable: Creació d’una rutina saludable i sistemàtica per als tancaments mensuals.

Resultats immediats

  • Due Diligence: Realitzada de manera organitzada i estructurada, culminant amb èxit.
  • Informe d’Auditoria: Hem aconseguit obtenir-lo, demostrant la solidesa dels nous processos establerts.

Impacte