Cas d’Èxit CCT: Impulsant l’Estratègia Financera d’una PYME en el Sector de la Moda

En aquest cas, transformem el departament financer d’una reconeguda PIME de moda, superant l’absència d’un CFO i preparant l’empresa per a una ampliació de capital exitosa.

Client

PYME

Facturació

€8 Milions

Objetiu

Optimitzar el departament financer i assistir a una propera ronda d'inversió.

Desafiaments Identificats

Enfocament CCT:

 1. Reporting Analític Mensual: Implementació d’informes per mesurar KPIs, proporcionant a l’adreça dades crucials per a la presa de decisions.
 2. Negociació amb bancs: reducció del cost financer del finançament circulant.
 3. Coordinació de Due Diligence: Gestió eficaç del data room, lideratge en Q&A i desenvolupament de documentació estratègica.
 4. Models Financers Avançats: Avaluació de pricings, mix de productes i desenvolupament de mercats.
 5. Pressupost detallat per departament: Elaboració d’un budget específic per a cada línia de negoci.
 6. Auditoria financera: Coordinació i supervisió de l’auditoria financera.
 7. Aliances Estratègiques: Establiment de relacions amb socis per a lexpansió internacional.

Resultats d'Èxit

 • Informació Estratègica Mensual: La direcció ara compta amb dades qualitatives per enfocar-se al creixement estratègic.
 • Reducció de Costos Financers: Disminució del 2,5% en els costos financers.
 • Due Diligence Exitosa: completada sense alteracions en la valoració inicial de l’empresa.
 • Optimització de Productes: Millora al marge brut i rendibilitat gràcies a la modificació del mix i pricing de productes.
 • Planificació per al Creixement: Estructuració clara per assolir els objectius de creixement per al FY24.
 • Expansió internacional: Obertura de nous punts de venda físics gràcies a acords amb socis internacionals

Experiència Valuosa:

Amb l’àmplia experiència de CCT en gestió financera, oferim solucions a mesura que no només van abordar els desafiaments immediats, sinó que també van establir les bases per a un creixement sostenible i rendible de la companyia.

Impacte

Sota l’experiència i la direcció de CCT: