La Nova Llei d’Auditoria de Comptes 2024 a Andorra: Tot el que Necessites Saber

El passat 27 de maig de 2024, el Consell General d’Andorra va aprovar la Llei d’Auditoria de Comptes, una legislació que introdueix canvis significatius en el marc regulador de les auditories financeres a Andorra. Aquesta llei busca enfortir la transparència i la qualitat de les auditories. A continuació, analitzem en detall les seves implicacions i com afectarà a les empreses d’Andorra:

Principals impactes de la Llei d'Auditoria de Comptes 2024

 • Empreses subjectes a auditoria financera que compleixin, almenys, dos dels següents requisits durant dos exercicis consecutius:

  - Que el total de partides de l'Actiu superi els 3.600.000 euros.
  - Que l'import net de la xifra de negocis superi els 6.000.000 de euros.
  - Que el nombre de treballadors durant l'exercici sigui superior a cinquanta.

  Addicionalment, si una empresa supera una facturació anual de 10 milions d'euros durant dos exercicis consecutius, estarà subjecta a auditoria financera, independentment de la seva partida d'actius i del nombre de treballadors.

 • Entrada en vigor de la nova llei d'Auditoria:

  - S'ha d'aplicar als informes corresponents als exercicis comptables que s'iniciïn a partir de l'1 de gener del 2025.

Característiques de l'auditoria financera:

Ètica professiona

L'auditor o societat d'auditoria ha de desenvolupar la seva activitat d'acord amb els principis d'ètica professional, integritat, objectivitat, competència professional i diligència deguda.

Independència

L'auditor o societat d'auditoria ha de ser independent de la companyia i el seu criteri ha de ser totalment objectiu.

Secret professional

L'auditor o societat d'auditoria ha de mantenir el secret de tota la informació coneguda en l'exercici de la seva activitat, limitant l'ús de la informació, de la societat o grup de societats auditada, a la seva activitat d'auditoria.

L'experiència de CCT Advisors en Auditories

En aquest context de canvis legislatius, és crucial comptar amb assessors de confiança i experiència provada. CCT Advisors compta amb professionals amb àmplia experiència en auditories financeres per ajudar les empreses a navegar per aquestes noves normatives. El nostre equip d’experts es dedica a assegurar que les auditories compleixin amb els més alts estàndards de qualitat i transparència, proporcionant una avaluació exhaustiva i precisa dels comptes financers de la seva empresa.

Els nostres serveis inclouen:

 • Auditoria de comptes anuals individuals i consolidats
 • Informes de procediments acordats
 • Informes de recomanació de millora de sistemes de control intern, de polítiques comptables, de gestió de riscos, etc.
 • Revisions limitades d’Estats Financers
 • Due Diligence Financeres

 

La nova Llei d’Auditoria de Comptes marca un pas important cap a la millora de la transparència i la qualitat de les auditories a Andorra. Tot i que els canvis implicaran ajustos tant per a les empreses com per als auditors, el resultat final serà un entorn financer més robust i fiable.

En aquest sentit, és molt important que les empreses d’Andorra comencin a adoptar mecanismes de revisió dels seus estats financers per assegurar-se que compleixen amb els nous requisits que estableix la Llei de cara a l’entrada en vigor d’aquesta nova normativa.

L’equip de CCT Advisors està a la disposició de la seva empresa per a la consulta de qualsevol dubte referent a aquesta normativa i li pot ajudar a establir les millors pràctiques per adaptar-se a la nova Llei d’Auditoria.